Our Products & Services

Help your organization transform and succeed.

เลือกบริการที่คุณถูกใจ

ศึกษารายละเอียดของระบบที่คุณต้องการนำมาใช้งานได้จากเว็บไซต์ของเราได้เลย

ติดต่อเราเพื่อรับบริการ

สามารถติดต่อเราได้ทุกช่องทางการติดต่อที่ให้ไว้ตามความสะดวกของลูกค้า

รับบริการที่ดีที่สุดจากเรา

ลูกค้าจะได้รับการอบรมการใช้ระบบต่างๆตามที่ต้องการ ก่อนนำไปใช้งานจริงทุกครั้ง

บริการติดตั้งระบบขายหน้าร้าน พร้อมทั้งติดตั้งอุปกรณ์ Hardware ที่จำเป็น เป็นระบบที่มีครบทุกฟังชั่น ตอบโจทย์ความต้องการได้มากกว่า สามารถดูรายงานออนไลน์ได้ทั่วประเทศ พร้อมทั้งมีบริการหลังการขาย เมื่อเกิดปัญหา เราจะแก้ไขให้คุณทันที เพื่อให้คุณได้รับบริการที่ดีที่สุด

มีการจัดทำโครงสร้างขององค์กร มีการจัดเก็บประวัติการเข้าทำงาน รวมถึงตำแหน่งหน้าที่ ความรับผิดชอบของตำแหน่งงาน นั้น จุดเด่นของระบบการวิเคราะห์เงินเดือนการจ่ายเงินเดือน ออกสลิปเงินเดือน แจกจ่ายให้กับพนักงาน รวมถึงการกำหนดการ ขาดงาน การลางาน โดยภายได้เงื่อนไขขององค์กร

บริหารจัดการเกี่ยวกับเงินเดือน การคำนวณรายได้และค่าล่วงเวลา รายการหัก ลดหย่อน เพื่อนำส่งภาษีรวมถึงงานประกันสังคม และรายงานต่างๆ เพื่อให้ง่ายต่อการทำงานและนำไปใช้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง พร้อมระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลให้องค์กรคุณได้อีกด้วย 

การบริหารสินค้าคงคลัง เป็นการลงบัญชีและตรวจนับสินค้าคงคลัง ซึ่งทำให้การตรวจนับสินค้าคงคลังต้องใช้พนักงานจำนวนมาก เพื่อให้ได้จำนวนที่ถูกต้องภายใต้ระยะเวลาที่กำหนด เพื่อที่จะได้ทราบว่าชนิดสินค้าคงคลังที่เริ่มขาดมือ ต้องซื้อมาเพิ่ม และปริมาณการซื้อที่เหมาะสม จึงควรทำระบบการควบคุมสินค้าคงคลังที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ระบบการจัดการวันลาหยุด ซึ่งเป็นการทำงานในส่วนของ Human Resources ที่ช่วยในการจัดการเกี่ยวกับวันหยุดของบริษัทและพนักงาน ช่วยในการจัดการเงินเดือน ถึงจำนวนวันในการลาหยุดของพนักงาน ซึ่งอาจส่งผลต่อเงินเดือนของพนักงาน  พนักงานสามารถสร้างรายการวันลาของตนเองได้ ในส่วนของผู้จัดการสามารถ สามารถอนุมัติ หรือ ปฏิเสธคำขอลาหยุดของพนักงานได้

ระบบบันทึกเวลาเข้าและออกงาน โดยเชื่อมต่อกับเครื่องอ่านบัตร เพื่อประมวลผลสถิติการขาด ลา มาสาย ของพนักงาน และส่งต่อข้อมูลไปให้ยังระบบคำนวนค่าจ้างพนักงาน เพื่อทำการหักเงิน ให้เบี้ยขยันทำงาน โดยไม่จำเป็นต้องต่อเชื่อมกับเครื่องคอมพิวเตอร์ เพียงต่ออุปกรณ์อ่านบัตรและลายนิ้วมือเข้ากับเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ ข้อมูลเวลาเข้า-ออกของพนักงานทั้งหมดจะถูกส่งไปจัดเก็บอย่างปลอดภัยบน Cloud โดยทันที

ระบบการทำงานของฝ่ายบุคคลผ่านระบบ online เพื่อลดการทำงานของ HR พนักงาน ในการจัดการข้อมูลต่างๆ ได้ด้วยตนเอง ทั้งการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว, บันทึกร้องขออนุมัติ, ตรวจสอบเวลาการมาทำงาน, ตรวจสอบข้อมูล Pay Slip, เงินเดือนและภาษีได้ทันที โดยหัวหน้างานหรือผู้บังคับบัญชาสามารถตรวจสอบข้อมูลอัตรากำลังคนรายวันตาม และกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงที่เหมาะสมและอนุมัติเอกสารต่างๆ ได้แบบ Real Time อีกด้วย

รองรับการขายสินค้าไม่ว่าจะเป็น Online หรือ Offline sales สร้างคำสั่งซื้อ แสดงรายการสินค้า จำนวนสินค้า ยอดขาย ต้นทุน กำไร รวมถึงจัดเก็บข้อมูลลูกค้า เพื่อสามารถนำมาใช้ในการวิเคราะห์ เพื่อทำการตลาด และการจัดการด้านลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)

ระบบสามารถตอบสนองความต้องการของนักบัญชีในการทำงานทุกขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการจ่ายเงิน รับเงิน จ่ายเช็ค รับเช็คการลงบัญชีสามารถทำได้โดย ไม่ยุ่งยากและซับซ้อนมากนัก จึงสะดวกในการรับจ่าย ลงบัญชีและปิดบัญชี ระบบสามารถส่งออกรายงานเพื่อยื่นกับกรมสรรพากรได้โดยตรง

ซอฟต์แวร์ด้านการจัดการที่ดีที่สุดสำหรับการดำเนินงานบริษัท ระบบของเราจะช่วยให้ธุรกิจคุณเติบโตขึ้น แข่งขันได้ และครอบคลุมทุกส่วนงานของธุรกิจ สามารถเข้าใช้งานได้จากทุกที่ผ่าน Internet ทุกระบบงานใน Odoo เก็บข้อมูลไว้ในฐานข้อมูลชุดเดียว ทำให้ข้อมูลมีความถูกต้องแม่นยำ ไม่ต้องกังวัลเรื่องความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้

สามารถสร้างรายการสินค้า เพิ่มคู่ค้าในระบบ ออกใบสั่งซื้อ ออกใบคืนสินค้า การแจ้งเตือน ตารางรายการสั่งสินค้า รวมถึงประเมินคู่ค้าในการส่งมอบสินค้า สามารถเชื่อมต่อกับระบบการจัดการสต๊อกสินค้าได้

ระบบรองรับบริการ รับ-ส่งพัสดุ ทั่วประเทศไทย ระยะเวลานำส่งรวดเร็ว สามารถเปรียบเทียบราคาที่เหมาะสมกับสินค้าและงบประมาณของลูกค้า ด้วยระบบออนไลน์สามารถสร้างรายการจัดส่งได้ง่าย และสามารถตรวจสอบสถานะสินค้าได้อย่างรวดเร็ว รองรับระบบเก็บเงินปลายทาง และการเข้ารับสินค้าถึงหน้าบ้านลูกค้า

ระบบสามารถวางแผนการผลิต สินค้าได้ลึกลงไปถึงการกำหนดขั้นตอนการทำงานของสายการผลิต แต่ละขั้นตอนเพื่อจัดเก็บผลวิเคราะห์ ไม่ว่าจะเป็นค่าต้นทุนด้านแรงงาน หรือต้นทุนการทางานของเครื่องจักร สายการผลิตสามารถถูกตรวจสอบ หรือติดตามจาก Smartphone เพื่อวิเคราะห์ถึงปัญหาการผลิต

มีระบบการจัดการคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพ โดยการประเมินความต้องการของสินค้าที่ต้องการใช้งาน วิเคราะห์การใช้พื้นที่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ ตรวจสอบสถานะการมีอยู่ของสินค้าคงคลัง รวมถึงการวิเคราะห์ หาค่าเงินที่ลงทุนในการซื้อสินค้าเข้ามาสต็อก ระบบมีการประสานงานไปถึงการจัดซื้อ เพื่อให้ฝ่ายจัดซื้อได้ตรวจสอบ สถานะการส่งสินค้าเข้าและออกจากคลังสินค้า

ระบบ SWS Parcel เป็นการหน้าที่ในการเชื่อมต่อบริษัทจัดส่งชั้นนำไว้ด้วยกัน ระบบหน้าร้าน Parcel ที่รองรับการรับส่งสินค้าจากลูกค้าทั่วไป โดยครอบคลุมการจัดส่งทั่วประเทศ รวมถึงการให้บริการ COD ทำการ Customize ระบบขนส่งให้ตรงกับความต้องของลูกค้า Monitor คุณภาพการจัดส่งเพื่อให้สินค้าถึงลูกค้าปลายทางได้รับความพึงพอใจสูงสุด ดูแลเรื่อง Logistics และ IT ให้กับทางลูกค้า

Our Services

training

อบรมการใช้งานระบบ

ท่านจะได้เรียนรู้วิธีการใช้งานของระบบต่างๆ ที่ท่านได้เลือกใช้บริการ โดยทางเราจะจัดอบรมฟรี ท่านจะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ท่านจะได้ประโยชน์สูงสุดแน่นอน

delivery-freepik-1024x683

บริการขนส่งสินค้าทั้งประเทศ

บริการขนส่งสินค้าทั้งขนาดเล็ก และใหญ่ ไปทั่วทุกภูมิภาคในประเทศไทย ตั้งแต่รับสินค้าจากมือผู้ส่งไปถึงมือผู้รับ พร้อมระบบตรวจสอบสถานะการจัดส่งได้แบบ real-time

Get in contact with our IT Solutions Consultants

We'll get back to you in a flash